ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା (ଶୁଭମ)ଙ୍କ କବିତା : ଅମାନିଆ ନଈଟିଏ ପାଲଟିଯିବା

ଆସ ! ଅମାନିଆ ନଈଟିଏ

ପାଲଟିଯିବା।
ନ ମାନି ନ ଶୁଣି
ବାଧା ବନ୍ଧନ ଅବା
ବିଫଳତା ବୋହି
ଯିବା ନିଜ ଗତିରେ
ଦୂରରୁ ଦୁରାନ୍ତରକୁ।

 

ଆସ ! ଅମାନିଆ ନଈଟିଏ
ପାଲଟିଯିବା
ଥାଉ ପଛେ ହିମାଳୟ
ସଦୃଶ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀର;
ଅବା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବିଷାଦର
କାଳିମା ବଉଦ
ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ବୋହିଯିବା
ମିଶିବାକୁ ମହାସାଗରେ।

 

ଆସ ! ଅମାନିଆ ନଈଟିଏ
ପାଲଟିଯିବା
ଭୁଲି ଯିବା ହଜିଲା ଅତୀତ
ଓ ନବାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟକୁ
ଆସ ! ଜୀଇଁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନଟିକୁ
କେତେଦିନ ଆଉ ଛଟପଟ ହେବା?

 

ଆସ ! ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ଭାଙ୍ଗି, ଗଢି ଦେବା
ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ।

 

ମୋ: 7077516741

For latest news & updates, click on bell button and subscribe to notifications.

Like us on Facebook👇

http://facebook.com/odiabarta

Subscribe us on Youtube👇

http://tiny.cc/odiabarta

Sunil Kumar Dhangadamajhi

𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟, 𝑂𝑑𝑖𝑎𝐵𝑎𝑟𝑡𝑎.𝑖𝑛

http://odiabarta.in

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: You are not allowed to copy this content. Thank you.