ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବରଫପାତ ଆରମ୍ଭ


Google Chromeରେ www.odiabarta.in ଖୋଲି ଲାଲ ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୨୪x୭ ସବୁ ଖବର ଓ ବିଚାର ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ