ସୁଧୀର ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ କବିତା : ନୂଆବର୍ଷ

ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ
ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଚି
ଚାଲ କବିତା ଲେଖିବା ।

ହେ ଅର୍ଜୁନ!
କିଛି ତ ବଦଳିନାହିଁ
କାନ୍ଥେ ଟଙ୍ଗା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ଛଡ଼ା
ସେମିତି ଲାଗୁଚି ଶୀତ
ବି ପଡ଼ୁଚି ଝର୍କାବାଟେ ଖରା
କମିନି ପ୍ରିୟାର ଅଭିମାନ
ମୋ’ ହୃଦର ପ୍ରେମ
କୁଲି-ରେଜା ଯାଉଚନ୍ତି
ଆଗଭଳି କରିବାକୁ କାମ ।

କ’ଣ ବା ହୁଏ
ନୂଆବର୍ଷ
ଆସିଲେ କି ନଆସିଲେ
ମୋ’ କବିତା
କେହି ପଢ଼ିଲେ କି ନପଢ଼ିଲେ
ତଥାପି ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ
ପୁରୁଣା ହୋଇ ସରିଯାଏ
ମୋର ଢେର ସାରା ଅକବିତା
ଚିରାହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ଅଳିଆଗଦାରେ ।

ନିଶାରେ ଝୁମି
କେତେକ କହନ୍ତି
ଦେଖଦେଖ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଚି
ବୁଝିଲେ କି ନବୁଝିଲେ
କହୁଥାନ୍ତି କିଛିଲୋକ
ବାଃ କି କବିତା ଲେଖିଚି!

writersudhir@gmail.com
ମୋ: 9777949800

 

For latest news & views update

Click on bell button and subscribe to notifications.

Like us on facebook

http://facebook.com/odiabarta

Subscribe us on youtube

http://youtube.com/channel/UCdoWrXFOsGOd7dzWwMFwFrQ

 
Sunil Kumar Dhangadamajhi

𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟, 𝑂𝑑𝑖𝑎𝐵𝑎𝑟𝑡𝑎.𝑖𝑛

http://odiabarta.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: You are not allowed to copy this content. Thank you.