ପ୍ରଭୂଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କବିତା : ମୁଁ କହୁଛି ମାଟି ମା 

ଶୁଣ,ମୁଁ ମାଟି ମା କହୁଛି
ଦେଖିଯାଅ ଥରେ
ମୋ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା,
ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ
କେମିତି ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର
ବିଷ ପାନ କରି !

ଶୁଣିଯାଅ ଥରେ
ମୋ ଅସହାୟତାର କାହାଣୀ
କେମିତି ତାଙ୍କର ଅମରତ୍ୱ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ
ଡ଼ାକିଥିବା ମା ଶବ୍ଦରେ
ମୁଁ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସ୍ତବ୍ଦ
କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ
କେମିତି ଚାହିଁଥିଲି
ଅପଲକ ନୟନରେ !

ଦେଖିଯାଅ ଥରେ
ମୋ ପଣତ କେମିତି ରକ୍ତରଂଜିତ
ମୋ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିରେ !

ଦେଖିଯାଅ ଥରେ
ମୋ ଲୁହ ସବୁ କେତେ ଅମାନିଆ
ବହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଖିମିଟିକାର
ଅପେକ୍ଷା ନକରି !

ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ

ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ, ନୟାଗଡ
Sunil Kumar Dhangadamajhi

𝐸𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟, 𝑂𝑑𝑖𝑎𝐵𝑎𝑟𝑡𝑎.𝑖𝑛

http://odiabarta.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: You are not allowed to copy this content. Thank you.